Kredyty

Kredyt rewolwingowy

Twoja działalność charakteryzuje się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością ? Mamy dla Ciebie coś odpowiedniego! Kredyt rewolwingowy pozwali pokryć bieżące zobowiązania i należności a także inne potrzeby Firmy

Atuty kredytu:
- środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z działalnością firmy
- nie wymagamy dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
- spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia o dokonaną spłatę kwotę przyznanej kwoty kredytu i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków w całym okresie kredytowania

Warunki kredytu;
- minimum formalności
- oprocentowanie zgodnie ze stawką WIBOR3M + stała marża ustalana indywidualnie z Klientem

Kredyt Wspólny Remont

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 3M i wynosi WIBOR3M + marża (od 4,00%)

 • od kredytu pobierana jest prowizja od 0,50% do 5,00% (negocjowane) 

Kredyt otwarty w rachunku bieżącym

Popraw płynność finansową swojej Firmy dzięki limitowi kredytowemu w rachunku bieżącym.
Odnawialny kredyt o ustalonym limicie w rachunku bieżącym dla osób prawnych i podmiotów gospodarczych bez osobowości prawnej pozwalający pokryć bieżące zobowiązania i należności

Atuty kredytu:
- środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działanością firmy
- w okresie obowiązywania umowy kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie
- niski koszt kredytu – każdy wpływ na rachunek zmniejsza saldo zadłużenia
- natychmiastowy dostęp do przyznanego limitu środków kredytowych

Warunki kredytu;
- minimum formalności
- stałe oprocentowanie ustalane indywidualnie z Klientem

Kredyt płatniczy

Kredyt przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych. Od kredytu pobierana jest prowizja 5,00%.

Tabela oprocentowania: Min. kwota w zł - 200 Maksymalna kwota w zł - 30.000 Maksymalny okres - do 90 dni Oprocentowanie w % - 7,20

Kredyt obrotowy

Szukasz dogodnego kredytu na sfinansowanie bieżących potrzeb swojej firmy ? Mamy dla Ciebie coś odpowiedniego! Kredyt obrotowy pozwoli Ci zachować bieżącą płynność finansową oraz terminowość realizacji zobowiązań.

Atuty kredytu:
- środki z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy
- kredyt umożliwiający rozwój oraz bieżącą płynność finansową Twojej firmy
- okres kredytowania elastycznie dopasowany do specyfiki i potrzeb Twojej Firmy,

Warunki kredytu;
- minimum formalności
- stałe oprocentowanie ustalane indywidualnie z Klientem

Kredyt na zakup pojazdów, sprzętu, wyposażenia

Kredyt przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych. Bank pobiera prowizję od udzielonego kredytu 3,00%.

Tabela oprocentowania: Min. kwota w zł - 200 Maksymalna kwota w zł - brak Minimalny okres  w miesiącach - 120 Maksymalny okres w miesiącach- 120 Oprocentowanie w % - 7,20

Kredyt na pozostałe nakłady inwestycyjne

Kredyt może być wykorzystany na remont i modernizację budynków mieszkalnych i gospodarczych, zakup nieruchomości, nakłady związane z infrastrukturą itp.

Warunki kredytowania:

 • spłata do 20 lat
 • oprocentowanie 7,20% w skali roku
 • prowizja 3,00% 

Tabela oprocentowania: Min. kwota w zł -  Maksymalna kwota w zł - brak Minimalny okres  w miesiącach - 12 Maksymalny okres w miesiącach- 240 Oprocentowanie w % - 7,20

Kredytowa linia hipoteczna

Oprocentowanie kredytu uzależnione jest od stawki WIBOR 3M i wynosi WIBOR3M + marża (1,00% do 5,00% negocjowane).

 • od kredytu pobierana jest prowizja od 0,05% do 5,00% (negocjowane) 

Usługi faktoringowe

Faktoring jest kompleksowym produktem finansowym i jednocześnie źródłem finansowania działalności bieżącej firmy. Jako uzupełnienie istniejącego kredytu pozwala przedsiębiorcy uzyskać także dodatkowe usługi, jakimi są administrowanie i zarządzanie wierzytelnościami, dochodzenie należności oraz przejęcia ryzyka zapłaty za wierzytelność (finansowanie połączone z ubezpieczeniem obrotu gospodarczego).

Faktoring jako kompleksowe narzędzie umożliwia:  

 • pomoc w finansowaniu działalności bieżącej firmy bez konieczności angażowania majątku na zabezpieczenie oraz zapewnienie elastycznego finansowania bieżącej działalności, dopasowanego do wzrostu obrotów,
 • poprawę płynności finansowej w wyniku przedterminowego spływu należności z uwzględnieniem występujących opóźnień w zapłacie oraz poprawę struktury bilansu (zamiana należności na gotówkę, spadek stanu zobowiązań),
 • wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez możliwość wydłużenia odbiorcom terminów płatności faktur (dogodniejsze warunki kredytu kupieckiego dla odbiorcy) oraz zwiększenie atrakcyjności oferty dzięki bogatszemu asortymentowi oraz większe zakupy u dostawcy pozwalające na uzyskanie korzystniejszych cen,
 • oszczędności w wyniku uzyskiwania rabatów u dostawców z tytułu wcześniejszego regulowania zobowiązań oraz oszczędności wynikające z kompleksowej obsługi rozliczeń wierzytelności przez BPS Faktor SA (sprawne administrowanie wierzytelnościami – księgowanie, rozliczanie, sporządzanie raportów),
 • likwidację zatorów płatniczych, zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej oraz poprawę dyscypliny płatniczej odbiorców poprzez monitorowanie przebiegu terminowości spłat i reagowanie w przypadku opóźnień (wysyłanie upomnień, monitów, telefoniczne ponaglanie odbiorców do zapłaty),
 • większe bezpieczeństwo prowadzonej działalności poprzez dyscyplinowanie odbiorców i weryfikację ich wiarygodności, ograniczenie ryzyka prowadzonego biznesu dzięki ochronie przed niewypłacalnością odbiorców i nieterminową spłatą należności w faktoringu bez regresu oraz dochodzenie przeterminowanych wierzytelności (także na drodze sadowej),
 • stały dostęp do wierzytelności za pośrednictwem wielofunkcyjnej platformy internetowej BPS Faktor24.

Jak to działa?

1. Sprzedaż towarów lub usług na podstawie należnych faktur do odbiorców. 2. Podpisanie umowy faktoringowej z Klientem, cesja wierzytelności na Faktora. 3. Przekazanie wierzytelności (faktur) do Faktora wraz z dokumentami potwierdzajacymi odbiór towaru/usługi. 4. Finansowanie (wypłata zaliczek) z tytułu wykupionych wierzytelności. 5. Spłata wierzytelności przez odbiorców. 6. Rozliczenie wierzytelności z Klientem. 7. Dochodzenie wierzytelności w przypadku braku spłaty w terminie przez odbiorcę.  

Jeżeli Twoja firma:

 • chce poprawić swoją płynność finansową oraz przyspieszyć spływ należności,
 • dąży do poprawy terminowości regulowania należności przez swych kontrahentów,
 • posiada wysoki poziom należności,
 • prowadzi sprzedaż z odroczonym terminem płatności, mając długie (nawet do 180 dni) terminy płatności swoich faktur,
 • ma perspektywiczne założenia i plany, które rodzą dodatkowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży i w zakresie lepszej kontroli portfela należności,
 • boryka się z trudnościami w ściąganiu należności,  

To nasz faktoring będzie idealnym rozwiązaniem. Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i zawsze służą pomocą.

Usługi leasingowe

Oferta Banku obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jak i nieruchomości. Z myślą o Klientach, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji dla swoich klientów, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.

Nasza oferta obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości:  

Rynek leasingu ma ponad dwudziestoletnią historię w Polsce. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług finansowych w Polsce w ostatnich 10 latach. Leasing to główne, obok kredytu, źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Taka sytuacja wynika z korzyści, które oferuje leasing:

Korzyści podatkowe Opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu – korzyści podatkowe niedostępne w przypadku finansowania zakupu środka trwałego poprzez finansowanie kredytowe w efekcie przyśpieszenia amortyzacji podatkowej inwestycji.      

Brak finansowania VAT easingodawca (Finansujący) przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.      

Elastyczne struktury opłat Możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie wysokości płatności rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz wartości końcowej.

Tańsze usługi dodatkowe Możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez Leasingodawcę (Finansującego).

Brak obciążenia bilansu
Dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy - korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w bilansie.

Mniej formalności Szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. Leasingodawca (Finansujący) wyręcza Klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz ubezpieczycielem.

Oferta produktowa obejmuje finansowanie:  

RUCHOMOŚCI nowych i używanych, w tym:  

 • maszyny, urządzenia, linie technologiczne,
 • samochody osobowe,
 • samochody ciężarowe i dostawcze,
 • ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy,
 • autobusy, pojazdy, sprzęt specjalistyczny,
 • wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy,
 • urządzenia medyczne.

Podstawowe parametry umowy leasingu:   

 • wartość inwestycji – od 50 tys. zł netto,
 • okres leasingu od 2 do 8 lat,
 • opłata wstępna od 0%

NIERUCHOMOŚCI, w tym: 

 • obiekty biurowe,
 • hotele,
 • magazyny i centra logistyczne.

Podstawowe parametry umowy leasingu:

 • wartość inwestycji – od 1 mln. zł netto,
 • okres leasingu do 10 lat,
 • opłata wstępna od 10%

Oferujemy również LEASING ZWROTNY, czyli: 

 • zakup przez spółkę leasingową majątku od Klienta
 • zawarcie umowy leasingu z Klientem
 • wypłata gotówki Klientowi   

Obsługa transakcji leasingowych odbywa się poprzez Spółkę BPS Leasing S.A. należącą do Grupy BPS i świadczącą kompleksowe usługi leasingu we współpracy z Bankami Spółdzielczymi wchodzącymi w skład Grupy.